Contact

Kennis en ervaring

ICT is een ingewikkeld vak, dat Keizer Projectmanagement uitstekend verstaat. Vanuit onze brede kennis en ervaring luisteren wij naar wat een organisatie vraagt en onderzoeken wij mogelijke oplossingsrichtingen. Onze advies betreft niet alleen de beste oplossing voor de ICT architectuur, maar ook voor de projectaanpak en de inrichting van de organisatie. Onze visie wordt vertaald in een duidelijke opdracht, waarna Keizer Project- management de specificatie en realisatie actief begeleidt. Daarbij doen wij een beroep op bekende methoden als Agile, Prince2 en Itil, maar dan wel toegesneden op de praktijk binnen de organisatie. Op een transparante manier maken wij de taken en verantwoordelijkheden van leveranciers, beheerders en gebruikers inzichtelijk.