Contact

Keizer Projectmanagement heeft specialistische kennis in huis van internettechnologie, content management systemen, online toepassingen, document management systemen, ICT beveiliging en netwerkarchitectuur. Een complex ICT-project vergt echter meer dan technische kennis alleen.  De mensen die ermee werken, de processen die zij volgen en de branche waarin zij opereren: het zijn allemaal factoren die van grote invloed zijn  op het welslagen van een project. Keizer Projectmanagement brengt zijn communicatieve vaardigheden in om alle betrokken partijen op één lijn  te krijgen en om de wederzijdse verwachtingen te verhelderen. Dat klinkt simpel, maar de praktijk leert dat juist die brugfunctie vaak ontbreekt,  waardoor de organisatiebehoefte en de automatiseringswens niet op elkaar zijn afgestemd.